Sivuston uutiset

Työnjohtotehtäviin valmennus alkaa

 
Picture of Peltoharju Hilkka
Työnjohtotehtäviin valmennus alkaa
by Peltoharju Hilkka - keskiviikko, 30 marraskuu 2011, 11:25
 
TYÖNJOHTAJA - pätevöitä itsesi!

LVI-alan toimijoilta odotetaan tulevaisuudessa osaamista, johon hyvä alan peruskoulutus antaa valmiuksia. Asiakas- ja sidosryhmätyöskentelyssä korostuu rakennuksen energiatehokkuuden laaja-alainen ymmärtäminen. Työ muuttuu uusien materiaalien ja uusien järjestelmien myötä. Yritysten laatutekijöitä mitataan todetuilla henkilöpätevyyksillä. Tämä koulutus antaa mahdollisuudet vaativienkin kohteiden LVI-alan työnjohtotehtäviin.

Putkiasentajan erikoisammattitutkinto

Ilmastointiasentajan erikoisammattitutkinto

Helsinki 13.12.2011 – 1.6.2013 (sisältäen 10–15 lähiopetuspäivää)

Koulutuksen tavoitteena on Putkiasentajan- tai Ilmastointiasentajan erikoisammattitutkinnon suorittaminen. Koulutuksessa keskitytään urakkakaaren vaatimaan tietämykseen työnjohtajan näkökulmasta mm. yleisiin sopimusehtoihin, asiakkuuden- ja taloudenhallintaan, työturvallisuuteen sekä sidosryhmätyöskentelyyn. Tutkinnon suorittanut voi hakeutua vaativan kvv- ja iv-laitteiston rakentamisesta vastaavan työnjohtajan tehtäviin (A1 MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 2006, 4.2.2 Määräys).

TUTUSTU TARKEMMIN KOULUTUKSEN SISÄLTÖÖN TÄSTÄ ILMOITTAUDU PIAN!