Pätevistä suunnittelijoista on pulaa. SuLVIn pätetoiminnassa on asiantuntijat laatineet FISEn vapaaehtoisen pätevyysluokittelun.